همکاران راهپویان همتا

شرکت همکاران راهپویان همتا در سال 1387 با هدف فراهم‌سازی بستری پویا برای نوآوری در زمینۀ خدمات و راهبردهای ارزش افزوده مخابرات و ارتباطات سیار تأسیس شد. تمرکز شرکت بر توسعه و گسترش خدمات ارزش افزوده، کاربری‌ها و نرم‌افزارهای کاربردی برای استفاده و بهینه‌سازی خدمات ارزش افزوده در کشور و فرامنطقه بوده است. شرکت همراه در حال حاضر به‌کارگیری پیوستۀ راهبردهای عملی با خدمات مدیریت‌شده، با مفهوم کاربردی و سرگرمی، را سرلوحۀ کار و تخصص خود قرار داده است تا تجربه‌ای مطلوب از خدمات ارزش افزوده برای مشتریان صنعت ارتباطات سیار به ارمغان آورد.

همکاران راهپویان همتا حامی کودکان کار شد

سپتامبر 22nd, 2016|

شرکت همکاران راهپویان همتا حامی تحصیل کودکان کار دره فرحزاد شد. مسئولین همراه وس پس از بازدید و جلسه با مدیران و مربیان خانه علم دره فرحزاد به عنوان حامی تحصیلی کودکان کار تفاهم نامه [...]

برخی از شرکای تجاری ما