دوره پیش شتاب دهی اکسل رشت با 15 طرح برگزیده  آغاز شد.

شتاب دهنده اکسل گیلان در راستای توسعه کسب و کار و تقویت روحیه کار تیمی از تاریخ 20 بهمن تا 5 اسفند ماه  95 اقدام به فراخوان جذب ایده نمود؛ این فراخوان همراه با برگزاری دو رویداد در محل شتابدهنده و چند سخنرانی برای آگاهی فعالان زیست بوم کارآفرینی استان در پارک علم و فناوری و دانشگاه های استان صورت گرفت. در پایان این فراخوان که با استقبال شایان کارآفرینان گیلانی مواجه شد، بالغ بر 60 تیم/ایده طرح خود را شامل خلاصه طرح تجاری و یک فایل ویدیویی 2 دقیقه ای معرفی محصول خود برای داوری ارسال کردند.

اولویت اکسل در برنامه شتابدهی خود، تیمهای جوان توسعهدهنده فناوری و محصولات نرمافزاری و اپلیکیشن به ترتیبدر حوزههای گردشگری الکترونیک شامل محتوا و خدمات گردشگری، اینترنت اشیاء، بازیها و اپلیکیشنهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و دیگر محصولات با قابلیت خلق ارزش بر بستر تلفن همراه و خدمات ارزش افزوده است. طرح های ارسالی توسط تیم داوری متشکل از متخصصان کسب و کار، داوران فنی و فعالین حوزه شتابدهی در تهران و گیلان بررسی شد و 15 طرح برگزیده در قالب رویدادی 4 روزه تحت عنوان رویداد نوآفرینی به رقابت پرداختند و 7 تیم وارد دوره پیش شتابدهی (فن افزایی) به مدت 35 روز شدند.

اعتبار سنجی نیز بر اساس شاخص هایی شامل مزیت رقابتی پایدار، تیم کارآفرین، مشخصات بازار هدف، مقیاس پذیری کسب و کار، انطباق ویژگیهای محصول با بازار هدف، نوآوری در مدل کسبوکار طرح مالی کسبوکار، تطابق با استراتژی های اکسل و همراه وس و تأثیر اجتماعی در استان و کشور انجام شد. نتایج داوری طرح ها و تیم ها در چرخه اول شتاب دهنده اکسل استان گیلان به صورت زیر می باشد:

1- MIDOPIA
2- نبرد آب های آزاد
3- تبلیغات هفتگی دیرین دیرین
4- Enterall
5- منچ گردشگری
6- سنجاب
7- Arata