وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست… 

شرکت همراه وس در سال ۹۵ تلاش خود را در راستای ادای دین و محقق ساختن رسالت همیشگی اشاعه فرهنگ کمک به کودکان کار و زنان سرپرست خانوار افزایش داده و با یاری تمامی پرسنل و مجموعه های بیرونی و عنایت حق تعالی توانسته با راه اندازی کمپینی به نام مهرگاه خورشید در این زمینه اندکی انجام وظیفه نموده تا موجبات رضایت قلبی برای تمام دست اندرکاران فراهم  گردد.

در راستای انجام این رسالت و آگاهی از علاقمندی تمامی مجموعه های همکار  و حسن نیت آنها و با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و ایام نوروز، بر آن شدیم کمپین اهدا هدایای نوروزی به خیریه ها را راه اندازی نماییم. به همین جهت از تمامی مجموعه های  مرتبط خود تقاضا دارد تا در صورت تمایل به مشارکت در این کمپین دارند تمامی هدایای نوروزی بین سازمانی به ویژه آنچه که بزرگوارانه به عنوان هدیه نوروزی به مجموعه همراه محبت می فرمودند را به صورت نقدی یا  غیرنقدی به خیریه  هایی که مورد تایید ایشان می باشد یا در صورت تمایل به خیریه مهرگاه خورشید که زیر نظر شرکت همراه فعالیت می نماید، تحویل نموده تا زیر نظر خود آن بزرگواران به مصرف امورخیریه برسد. در راستای انجام این عمل نیک، تمامی پرسنل علاقمند به مشارکت در امور خیریه، در صورت دریافت هرگونه هدیه از سوی مجموعه های مرتبط، به طور کامل آنها را به خیریه مهرگاه خورشید تقدیم خواهند نمود تا بدین ترتیب با کمک شما شرکت های همکار، قدمی هر چند کوچک در کمک به همنوعان خود برداریم.

پیشاپیش سالی مملو از موفقیت و بهروزی را برای همگان آرزومندیم و امیدواریم در سال آینده بتوانیم قدم های بزرگتری به سوی هدف و رسالت خود برداشته و شادی های خود را با سایرین نیز تقسیم نماییم.