همراه وس با هدف جذب و شناسایی نیروی متخصص در هفتمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف حضور به عمل آورد.

هفتمین دوره نمایشگاه کار در محل دانشگاه شریف در تاریخ اول تا سوم اسفند ماه 95 با حضور شرکتهای برجسته در حوزه IT برگزار شد. همراه وس با رویکرد استفاده از فرصت های مختلف کارآفرینی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان و متخصصان و همچنین معرفی همراه وس به کارجویان در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

این نمایشگاه با حضور فعال واحد منابع انسانی منجر به تشکیل آرشیو کاملی از متخصصان حوزه IT گردید.