همکاران راهپویان همتا به عنوان حامی هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، فعالیت خود را به عنوان اولین و تنهاترین تجمیع کننده گردشگری در حوزه موبایل، همزمان با این رویداد آغاز کرد.

هفدهمین کنوانسیون راهنمایان گردشگری جهان از تاریخ ۹ الی ۱۳ بهمن ۹۵ در تهران برگزار میگردد، این رویداد هر دو سال یکبار در کشوری که توانسته باشد شرایط میزبانی را از فدراسیون جهانی انجمن های راهنمایان گردشگری احراز کند بر پا میشود و راهنمایان گردشگری بسیاری از سراسر جهان در آن شرکت می کنند. ایران برای اولین بار میزبان این رویداد جهانی گردیده است.

همکاران راهپویان همتا به عنوان حامی برگزاری این رویداد با هدف حمایت از صنعت گردشگری و ارائه خدمات به گردشگران از چند روز قبل با استقرار تیم های خود در هتل هما و هتل آزادی به ارائه و فعالسازی سیم کارت گردشگری پرداختند.

میهمانان این رویداد، بدو ورود به هتل هما و آزادی، پس از خوشامدگویی توسط تیم برگزار کننده جهت دریافت خدمات سیم کارت به محل استقرار تیم همراه وس راهنمایی میشوند. این سیم کارت با قابلیت تماس و اینترنت رایگان به مدت ۲ ماه برای میهمانان فعال میگردد.

به باور کارشناسان اقتصادی و گردشگری،‌ این کنوانسیون پیامدهای مثبتی برای ایران خواهد داشت و می تواند روند ورود

گردشگر به کشور را تسهیل نماید.