تیم گردشگری موفق گردید قرارداد انحصاری را با فرودگاه مشهد منعقد کند.

همراه وس با رایزنی های مختلف اولین قرار داد خود را با فرودگاه بین المللی هاشم نژاد مشهد را منعقد کرد. این اقدام با همراهی موسسه پژهان به عنوان مجری طرح تبلیغاتی فضای فرودگاهی کل کشور انجام گردیده است؛ فضای مذکور در ترمینال یک، سالن ورودی، غرفه ای به مساحت ۲۴ متر واقع شده که به عنوان مجری طرح فروش انواع سیم کارت ها، امور مشترکین، خدمات و وسایل جانبی کلیه موبایل ها در نظر گرفته شده است؛ روح افزا مدیر فروش پروژه گردشگری اعلام کرد: ترمینال یک، پرتردد ترین ترمینال فرودگاه با میانگین تردد پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سفر در سال دلیلی بر انتخاب آن بوده و یکی از امتیازهای انعقاد این قرارداد انحصاری بودن آن است.
راه اندازی غرفه های تیم گردشگری در شهرهای دیگر از برنامه های آتی به شمار می رود که فرودگاه امام خمینی، شیراز، تبریز، اصفهان و کیش و دو فرودگاه مرزی از جمله موارد به شمار می رود که تاکنون نیمی از اقدامات لازم برای فرودگاه امام خمینی نیز انجام شده است.