اولین شتاب دهنده همکاران راهپویان همتا در استان اصفهان آماده افتتاح گردید. این مرکز شتاب دهنده در مرکز پارک علم و فناوری استان اصفهان واقع شده و مهندس پیمان کاظمی اداره مرکز شتابدهی اصفهان را عهده دارد.

لازم به ذکر است تیم اکسل با چیدمان جدید از این پس با مدیریت آقای مهندس ایمان زرین عضو اداره خواهد شد و مهندس رضا شوهانی به عنوان مشاور ارشد تیم اکسل در تمامی پروژه های شتاب دهی حضور خواهند داشت.

به زودی مراسم افتتاح شتاب دهنده در استان اصفهان برگزار خواهد شد.