بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در تاریخ ٢۵ الی ٢٨ آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار گردید و همکاران راهپویان همتا با چهار محوریت گرشگری، ایجاد شتاب دهنده در استانها، جذب شرکت های همکار و معرفی اپلیکیشن های برتر در این نمایشگاه حضور یافت.
طی نمایشگاه مدیران همراه وس با شرکتهای مختلف حوزه الکترونیک مذاکراتی داشتند.