بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ در تاریخ ٢۵الی٢٨آذر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار گردید و همکاران راهپویان همتا با چهار محوریت گرشگری، ایجاد شتاب دهنده در استانها، جذب شرکتهای همکار و معرفی اپلیکیشن های برتر در این نمایشگاه حضور یافت.
طی نمایشگاه مدیران همراه وس با شرکتهای مختلف حوزه الکترونیک مذاکراتی داشتند.