شرکت همکاران راهپویان همتا مفتخر است، به‌عنوان یکی از بهترین ارائه‌دهندگان خدمات ارزش افزده در کشور، طی چند سال گذشته از طریق ارائۀ خدمات و راهبردهای ارزش افزوده توجه کاربران فعال را به خود اختصاص دهد. این موفقیت به تقویت نگرش شرکت در راستای مشارکت پیوسته در بخش خدمات و راهبردهای ارتباطات سیار منجر می‌شود. هدف شرکت ارائۀ خدمات پشتیبانی جامع برای تحویل و اجرای راهبردها و خدمات ارزش افزوده به تمام شرکا و متعاقب آن به مشتریان نهایی است.

تمرکز اصلی ما معطوف بر کیفیت مطلوب و خدمات مشتری است. شرکت همراه بابت برخورداری از بهترین نیروی انسانی و کارآمد به خود می‌بالد و آمورش را با بالاترین کیفیت، که از ارزش‌های انکارناپذیر این شرکت است، انجام می‌دهد.

در اینجا مایلم از سهامداران، مشتریان، کارفرمایان، شرکای تجاری، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و تمام کسانی که از خدماتمان استفاده می‌کنند، به‌دلیل اعتماد و فرصتی که به ما داده‌اند، تشکر و قدردانی کنم.

دکتر موسی خواجویی، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت همکاران راهپویان همتا