خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار، با قابلیت‌های ارتقایافتۀ شبکه و کاربران، عنصری خلاق به زندگی ما افزوده و نوآوری در خدمات و راهبرد از اجزای کلیدی آیندۀ خدمات ارزش افزوده ارتباطات سیار (M-VAS) است. شرکت همراه به تنوع، توسعۀ خدمات و راهبردهای ارزش افزوده خلاق و ایجاد اپلیکیشن‌های مؤثر و مناسب برای تمام جامعه اعتقاد دارد.

شرکت همکاران راهپیویان همتا بسیار به خدمات ارزش افزوده به‌عنوان الگویی اقتصادی و پایدار باور دارد؛ از این‌رو در جهت ایجاد تعاملات و مناسبات اجتماعی و تجاری قوی از طریق جوامع داخلی و بین‌المللی، که الهام‌بخش، خلاق و جالب توجه باشند، مانند راهبردها و اپلیکیشن‌های تجاری، تلاش می‌کند و خواهد کرد. ما در عصر ارتباطات سیار به ایجاد و توسعۀ خدمات و راهبردی خلاقانه و پیشگامانه به‌منظور برتری و پیشرفت در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی خودمان همچنان پرچم‌دار تحولات و تغییرات سازنده و پایدار خواهیم بود.