شرکت همکاران راهپویان همتا به تنوع، توسعۀ خدمات و راهبردهای ارزش افزوده خلاق و ایجاد اپلیکیشن‌های مؤثر و مناسب برای تمام جامعه اعتقاد دارد.

ما در عصر ارتباطات سیار  همچنان پرچمدار ایجاد و توسعۀ خدمات و راهبردهای خلاقانه و پیشگامانه به‌منظور برتری و پیشرفت در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی خواهیم بود.