ارزش‌های اصلی ما تحت‌تأثیر علاقه‌مان به پُربارکردن زندگی افراد، بهبود و الهام‌بخشی به ارتباطات، رسانه‌های اطلاعاتی، سرگرمی و ارائه خدمات با بالاترین استانداردهای موجود می باشد.

«پیشگامی در ارائۀ خدمات ارزش افزوده سرلوحه و الگوی کار ماست.»