ارزش‌های اصلی ما تحت‌تأثیر علاقه‌مان به پُربارکردن زندگی افراد، بهبود و الهام‌بخشی به ارتباطات و رسانه‌های اطلاعاتی، سرگرمی، دستیابی به مزیت صنعتی، فعالیت با بالاترین استانداردهای موجود، گسترش دسترسی به محصولات و به‌کارگیری نیروی کار متمایزی که به همکاری ارج می‌نهد، قرار دارند.

«پیشگامی در بازار ارائۀ خدمات و راهبردهای ارزش افزوده سرلوحه و الگوی کار ماست.»